Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος ποὺ πρέπει νὰ βαδίσεις

Ὁσίου Γεωργίου (Καρσλίδη)

Ποτέ σου νὰ μὴ ζηλέψεις τὸν πλοῦτο οὔτε τὶς φαντασίες.

Πάντα νὰ ζεῖς σεμνὰ καὶ ταπεινά, χωρὶς ἐγωισμό.

Γιατὶ ὁ ἐγωισμὸς εἶναι φοβερὸ ἁμάρτημα.

Ὅταν ἀκοῦς ὅτι συκοφαντοῦν κάποιον, ἂς εἶναι καὶ ἀλήθεια, ποτέ σου νὰ μὴ συμπληρώνεις κατηγορίες, ἀλλὰ πάντα νὰ λὲς τὸ καλὸ καὶ νὰ λυπᾶσαι.

Πάντα νὰ φροντίζεις ν᾿ ἀγαπᾶς τοὺς φτωχούς, τοὺς γέρους, τὰ ὀρφανά, τοὺς ἀρρώστους.

Νὰ συναναστρέφεσαι μὲ φτωχοὺς καὶ μὲ ἀνθρώπους ποὺ οἱ ἄλλοι τοὺς ταπεινώνουν.

Μὲ τὸν τίμιο ἱδρώτα σου νὰ βγάζεις τὸ ψωμί σου.

Μὴ ξεχνᾶς τὴν ἐλεημοσύνη.

Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος ποὺ πρέπει νὰ βαδίσεις.

Πάντα νὰ σκέπτεσαι τὶ καλὸ ἔργο θὰ πράξεις.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ.

Πηγή: panagia-ierosolymitissa


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!