Αδέρφια του Βορρά

Look how we celebrate the Feast of Theophany. Plunging into ice-cold water

Donate towards our social work: https://obitel-minsk.org/donate-st-elisabeth-conventOn January 19th (January 6th), the Orthodox Church celebrates the joyous ...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!