Αγία Κωνσταντία η εν Πάφω – Η Προστάτιδα της Πάφου

Η Αγία Κωνσταντία ήταν από την Πάφο και όπως γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος στο βιβλίο του «Εις το περί εκκλησιαστικών συγγραφέων βιβλίον» ήταν μαθήτρια του Αγίου Ιλαρίωνα του Μέγα ο οποίος ασκήτεψε στο χωριό Επισκοπή της Πάφου.

Μετά το θάνατο του Οσίου Ιλαρίωνα, η Αγία Κωνσταντία παρέμεινε στο ασκητήριο, όπου ήταν και ο τάφος του Οσίου. Εκεί με αγώνες ασκητικούς προσπαθούσε να μιμηθεί τον Άγιο Ιλαρίωνα, προσευχόμενη αδιάλειπτα και αγωνιζομένη για την ψυχική της τελείωση. Με την πίστη της και τις πρεσβείες του Αγίου Ιλαρίωνος αξιώθηκε να κάνει, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος θαύματα για την πνευματική ωφέλεια των πονεμένων ανθρώπων.

Όταν κάποτε το λείψανο του Αγίου είχε κλαπεί και μεταφερθεί στην Παλαιστίνη, η Αγία μόλις το είχε μάθει «εξέπνευσε» δείχνοντας έτσι με το θάνατό της τον πόθο και την ευλάβεια που έτρεφε προς τον Άγιο Ιλαρίωνα.

Μνεία για την Αγία Κωνσταντία γίνεται και από το χρονογράφο Κυπριανό ενώ ο Κύπριος λόγιος Στέφανος Λουζινιάνος αναφέρει ότι η Αγία αυτή εθεωρείτο προστάτιδα της Πάφου. Ο Στέφανος Λουζινιανός γράφει τα εξής για την Αγία Κωνσταντία:

«Η Κωνσταντία, πολύ ευγενής κυρία της πόλεως Πάφου, υπήρξε μαθήτρια του Αγιοτάτου Πατρός Ιλαρίωνος, η οποία απέθανεν από αφόρητον λύπην, όταν ήκουσε τον θάνατον του κυρίου της και πως το σώμα του εκλάπη από μαθητήν του. Αξιέπαινος η πιστή αγάπη της: όχι μόνον ηγάπησε τον κύριον της ενόσω έζη, αλλά και του απέδιδεν άκραν αγάπην και μετά τον θάνατόν του».

Η μνήμη της Αγίας Κωνσταντίας εορτάζεται στις 25 Αυγούστου.

Ἀπολυτίκιον – Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ασκητή τω μεγάλω διακονήσασα, εν Πάφου περιοικίδι, τω ασκουμένω σεπτώς, Ιλαρίωνι και πίστει διαπρέψασα, ώφθης κοσμήτωρ γυ­ναικών, και προστάτις Παφηνών, θεόσοφε Κων­σταντία, ημίν Χριστόν η αόκνως, ιλεουμένη τοις τιμώσί σ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!