Άγιος Γαβριήλ, ο διά Χριστόν Σαλός: Η μόνη Τράπεζα που δεν κλείνει ποτέ!

Η μόνη τράπεζα που σε περιμένει στο μεγαλύτερο θαύμα του σύμπαντος κόσμου.

Η μόνη τράπεζα που σε περιμένει σε έναν συμπόσιο άφεσις αμαρτιών και ζωής αιώνιον.

Η μόνη τράπεζα που δεν ζητά καταθέσεις υλικές, και δεσμεύσεις αλλά μια καρδιά αγαπητική.

Η μόνη τράπεζα που εκεί επάνω προσφέρεται ο Θεός ο ίδιος προσωπικά σε μια θυσία πραγματική.

Στην μόνη τράπεζα που ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν.

Η μόνη τράπεζα που η αγκαλιά της είναι ανοιχτή για τον μετανοούντα άνθρωπο.

Η μόνη τράπεζα που είναι ευχαριστιακή , αγαπητική, θυσιαστική.

Η μόνη τράπεζα που δεν περιμένεις εσύ αλλά σε περιμένει εκείνη.

Η μόνη τράπεζα…..η Αγία Τράπεζα…..


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!