Άγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κων/λεως, 12 Μαΐου


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!