Άγιος Ιερώνυμος Αιγίνης

Μη σκέπτεσαι με λύπη και βαρύνεις τον νουν σου.

Να λέγεις μόνον:

Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μη με εγκατάλειψης.

Ό,τι και να σου συμβεί, μη λυπηθείς πολύ, μόνον αυτό να λέγεις:

Χριστέ μου, Σύ μη με εγκαταλείψης.

Και νά’ χης ηρεμία, γαλήνη εις την ψυχή σου.

Ο Σολομών ζήτησε από τον Θεόν σοφία και όμως έπεσε.

Εσύ μη ζηλέψεις περισσότερο την σοφία, αλλά ζήλεψε και ζήτησε κυρίως από τον Χριστό μας, Πίστιν και αγάπη σε Εκείνον.

Πρόσεχε μην αποκτήση συνήθεια κακήν, διότι η συνήθεια γίνεται δευτέρα φύσις.

Το πείσμα είναι ελάττωμα, αλλά συχνά είναι και άγιο.

Είναι και το καλό πείσμα.

Αν δεν έχει κανείς πείσμα, αι δυσκολίαι που θα συναντήση θα τον κάμψουν, θα του φέρουν φόβον και δειλία.

Το πείσμα το καλό, την δυνατή θέλησιν προσπάθησε ν’ αποκτήσης.

Από την ζωήν μη περιμένεις όλο χαρές.

Είναι περισσότερον ακανθόσπαρτος, παρά ανθόσπαρτος ο βίος του άνθρωπου.

Να είμαστε πρόθυμοι να υποφέρουμε.

Να αγαπούμε και την κακοπέραση: λίγο φαγητό, λίγο ύπνο κλπ.

Εγώ πολλά πέρασα.

Και πείνασα και έξω στα δέντρα κοιμήθηκα. Δόξα τω Θεώ για όλα αυτά, λύπη δεν είχα…


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!