Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: «Λέγε την ευχή του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου»

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω τότε πόσο θα ευφραίνεται η καρδιά σου! Πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νούς εις τα ουράνια. Δια τούτο μην αμελής να λέγεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Όταν ψάλλεις, θα κατανοείς τα ψαλλόμενα, θα έχεις όρεξιν και φωνήν ικανήν και ταπείνωσιν δια να αποδίδης  καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο μην αδικείς άλλο την ψυχήν σου, αλλά και ψάλλων λέγε ενδόμυχα την ευχήν: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμις εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς και η απόδοσις της εργασίας σου θα είναι μεγαλυτέρα. Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Το πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικόν κόσμον της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει την δύναμιν να ειπεί μαζί με τον Προφήτην. «Ευλόγει η ψυχή τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού ».(Ψαλ. 102,1). Λέγε λοιπόν την ευχήν, δια να έχεις την σκέπην του Αγίου Πνεύματος.

Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχήν  σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωσιν. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνεία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν. Λέγε συνεχώς την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Ως άνθος αμάραντον και δένδρον ευσκιόφυλλον, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων του Αγίου Πνεύματος, γίνεται η ψυχή σου όταν λέγεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Λέγε την ευχήν και άφησε την χάριν του Αγίου Πνεύματος να εισέλθει εις τα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε άγρυπνος θυρωρός του οίκου της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και λέγε μετ’ ευφροσύνης. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Το Πνεύμα το Άγιον είναι η ευλογία όλου του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η οποία ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη αυτής το Όνομα της Αγίας Τριάδος. Αμήν.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!