Άγιος Παΐσιος: «Ο ύπουλος τρόπος εισαγωγής του σφραγίσματος»

Σιγά-σιγά, μετά την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το «φακέλωμα», θά προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμαΜε διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς, γιά να δέχωνται οί άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι.

Θα στριμώξουν τα πράγματα και θά πουν: «Μόνο με τις κάρτες θά κινήσθε· τα χρήματα θά καταργηθούν». Θά δίνη κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θά ψωνίζη, και ό καταστηματάρχης θά παίρνη τά χρήματα άπό τήν Τράπεζα.

Όποιος δεν θά εχη κάρτα, δεν θά μπορή ούτε νά πουλάη ούτε νά άγοράζη.

Άπό τό άλλο μέρος θά αρχίσουν νά διαφημίζουν «τό τέλειο σύστημα», τό σφράγισμα μέ ακτίνες λέιζερ μέ τό 666 στο χέρι ή στο μέτωπο, πού δεν θά διακρίνεται εξωτερικά.

Συγχρόνως στην τηλεόραση θά δείχνουν ότι ό τάδε πήρε τήν κάρτα του τάδε και του πήρε τά χρήματα άπό τήν Τράπεζα και θά λένε συνέχεια: «Πιο σίγουρο είναι τό σφράγισμα μέ ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο, γιατί μόνον ό κάτοχος ξέρει τό νούμερο του.

Τό σφράγισμα είναι τό τελειότερο σύστημα. Ούτε τό κεφάλι μπορεί νά πάρη ό άλλος ούτε τό χέρι ούτε τό σφράγισμα τό βλέπει».

Γι’ αυτό αφήνουν τώρα τους ληστές, τους κακοποιούς, νά οργώνουν. Δεκαπέντε Κελλιά λήστεψαν εκεί γύρω στις Καρυές. «Έναν τον σκότωσαν, γιά νά τόν ληστέψουν.

Έτσι θά βρή τότε ευκαιρία ό καθένας νά καταπάτηση και νά πάρη ό,τι θέλει. Ας πούμε, αν θέλη νά καταπάτηση ενα χωράφι, θά πή ότι ήταν δήθεν τού παππού του ή ότι τό είχε νοικιάσει κάποτε γιά βοσκοτόπι, οπότε άντε νά βρής άκρη.

Θά πουν μετά οί αρμόδιοι: «Δυστυχώς δεν μπορούμε νά τους ελέγξουμε· ό έλεγχος μόνο μέ τό
κομπιούτερ μπορεί νά γίνη», και θά προχωρήσουν στο σφράγισμα. Θά χτυπάη μετά τό κομπιούτερ, θά βλέπη αν είσαι σφραγισμένος, γιά νά σε εξυπηρέτηση ή όχι.

Τά τριάμισι χρόνια[1] θά είναι δύσκολα και θά την πληρώσουν μερικοί πού δεν θά συμφωνήσουν μέ αυτό το σύστημα. Γι’ αυτούς όλο και κάποια αιτία θά βρίσκουν και θά τους κλείνουν στην φυλακή.

Μετά έναν χρόνο θά τους πηγαίνουν σε άλλη πόλη γιά ανακρίσεις, για νά περάσουν άπό άλλο δικαστήριο· από την μιά πόλη στην άλλη.

Ύστερα θά πουν: «Μας συγχωρής, είσαι αθώος. Αν ήσουν σφραγισμένος, θά το ελέγχαμε σέ ένα λεπτό. Τώρα δεν μπορούμε νά κάνουμε τόν έλεγχο».

– Γέροντα, θά μπορούν νά επιβάλουν μέ την βία το σφράγισμα;

– Μέχρι εκεί ή… ευγένεια τους δεν θά φθάση! Θά είναι ευγενείς, γιατί θά είναι… Ευρωπαίοι. Θά δείξουν ανωτερότητα. Δέν θά βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δέν θά μπορή νά ζήση ό άνθρωπος, αν δέν εχη τό σφράγισμα. Θά λένε: «Χωρίς τό σφράγισμα ταλαιπωρείσθε!

Αν τό δεχόσασταν, δέν θά δυσκολευόσασταν». Ούτε χρυσά νομίσματα ούτε δολλάρια, αν έχη, θά μπορή νά τά χρησιμοποιή. Γι’ αυτό, αν φροντίση κανείς νά ζή άπό τώρα απλά, λιτά, θά μπορή νά ζήση εκείνα τά χρόνια. Νά εχη κανένα χωραφάκι, γιά νά μπορή νά καλλιεργήση λίγο σιτάρι, πατάτες.

Νά βάλη λίγα έλαιόδενδρα, και τότε μέ κανένα ζώο, καμμιά κατσίκα, λίγες κόττες θά μπορή νά αντιμετώπιση τις ανάγκες τής οικογενείας του.

Γιατί και προμήθειες νά κάνης, δέν ωφελεί πολύ, άφοϋ και τά τρόφιμα δέν κρατούν χαλούν γρήγορα. Φυσικά, τό στρίμωγμα θά διαρκέση λίγο, τρία-τριάμισι χρόνια[2]. Θά συντομευθουν οι ήμερες γιά τους εκλεκτούς[3]. Δέν θά καταλάβουν πότε θά περάσουν. Ό Θεός δέν θά άφήση αβοήθητο τόν άνθρωπο.

– Γέροντα, σ’ αυτά τά δύσκολα χρόνια θά έπέμβη ό Χριστός.

– Ναί. Έδώ, βλέπεις, σέ έναν αδικημένο πού έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται την θεία βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, ή Παναγία, ό Χριστός, για να τον σώσουν, πόσο μάλλον τώρα πού θά βρίσκεται σέ τόσο δύσκολη κατάσταση ό καημένος ό κόσμος.

Τώρα μια μπόρα θά είναι, μιά μικρή κατοχή του αντίχριστου σατανά. Θά φάη μετά μιά σφαλιάρα από τόν Χριστό, θά συγκλονισθούν όλα τά έθνη και θά ερθη ή γαλήνη στον κόσμο γιά πολλά χρόνια. Αυτήν τήν φορά θά δώση ό Χριστός μιά ευκαιρία, γιά νά σωθή το πλάσμα Του.
Θά άφήση το πλάσμα Του ό Χριστός;

Θά παρουσιασθή στο αδιέξοδο των ανθρώπων, γιά νά τους σώση από τά χέρια τοϋ Αντίχριστου.Θά επιστρέψουν στον Χριστό και θά ερθη μιά πνευματική γαλήνη σέ ολην τήν οικουμένη γιά πολλά χρόνια.

Μερικοί συνδυάζουν με αυτήν τήν επέμβαση τού Χριστού τήν Δευτέρα Παρουσία. Έγώ δεν μπορώ νά το πώ. Ό λογισμός μού λέει οτι δέν θά είναι ή Δευτέρα Παρουσία τού Χριστού, όταν ερθη ώς Κριτής, άλλα μιά επέμβαση τού Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα πού δέν έχουν γίνει ακόμη.

Θά έπέμβη ό Χριστός, θά δώση μιά σφαλιάρα σέ όλο αυτό το σύστημα, θά πατάξη όλο το κακό και θά το βγάλη σέ καλό τελικά. Θά γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια.

‘Έξω τά λεωφορεία θά έχουν εικόνες. Θά πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θά σέ τραβάν, γιά νά τους πής γιά τόν Χριστό! Έτσι θά κηρυχθή το Ευαγγέλιο σέ ολόκληρη τήν οικουμένη[4] και τότε ό Χριστός θά ερθη ώς Κριτής νά κρίνη τόν κόσμο. Άλλο Κρίση, άλλο μία επέμβαση τού Χριστού, γιά νά βοηθήση το πλάσμα Του…

Από το βιβλίο «Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Πνευματική Αφύπνιση Β’ Τόμος».


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!