Αναφέρει αγιοταφιτης: Με αφορμή τη μνήμη του Προφήτη Ηλία

Με αφορμή τη μνήμη του Προφήτη Ηλία..

Ένας ο Ηλίας, μόνος μονωτατος!  Απέναντι του Βασιλείς, εκατοντάδες ιερείς της αισχύνης και ένας πλανεμένος λαός.

Η αλήθεια ήταν με τον έναν όμως. Ο Θεός αναπαυότανε στον έναν. 

Άλλη μια περίτρανη απόδειξη ότι η πλειοψηφία δεν εκφράζει σχεδόν ποτέ την πραγματική αλήθεια. Ιδιαιτέρως μάλιστα σε θέματα πίστεως.

Τελικά, πολύ λανθασμένο κριτήριο το τι κάνουν οι πολλοί.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!