Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του προσωπικό και μοναδικό μονοπάτι σε αυτήν την ζωή

Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του προσωπικό και μοναδικό μονοπάτι σε αυτήν την ζωή. Συχνά εμείς κοιτάζουμε τους άλλους. Θέλουμε να αντιγραψουμε την ζωή τους.

Πιστεύοντας ότι όλες οι κορυφές που οι άλλοι έχουν πετύχει είναι η δική μας ευτυχία.

Αλλά δεν είναι.

Γνωρίζουμε από την ζωή του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Ιωάννη και την θεϊκή τους πορεία ότι είχαν τελείως διαφορετικά μονοπάτια και εντελώς διαφορετικό τέλος.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!