Άποσπάσματα ομιλιών του γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (του γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτου)

Αποσπάσματα ομιλιών του γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτη. Μια παραγωγή της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!