Ασθένεια και ο Σταυρός του Νικηφόρου του Λεπρού

ΑΣΘΕΝΕΙΑ και ο ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ του ΛΕΠΡΟΥ

Ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλάει για τις αρρώστιες και το Σταυρό που σήκωνε ο Νικηφόρος ο Λεπρός με την δική του Ασθένεια.

 Ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλάει για τις αρρώστιες και το Σταυρό που σήκωνε ο Νικηφόρος ο Λεπρός με την δική του Ασθένεια.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!