Χωρίς την Παναγία δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο.

Χωρίς την Παναγία δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο.

Γι’ αυτό εχουμε κεντρική θέση μέσα στη λατρεία μας για την Παναγία μας.
Γι’ αυτό είναι όλος ο χρόνος μας γεμάτος από την παρουσία Της:

Γέννηση, Εισόδια, Ευαγγελισμός, Κοίμηση.

Γι’ αυτό δεν κάνουμε καμία ακολουθία χωρίς να μνημονεύσουμε το Πανάγιο όνομα Της.

Γι’ αυτό και δεν χτίζουμε καμία Εκκλησία, στην οποία να μην έχει την τιμητική Της θέση δίπλα στην Ωραία Πύλη.
Γι’ αυτό και δεν ελπίζουμε ότι πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο και να σωθούμε γενικώς, χωρίς την Παναγία.

Χωρίς Αυτήν δεν πρόκειται…


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!