Δ’ Νηστ. με τον Π. Αντώνιο. Σχολιασμός της επικαιρότητας και Πνευματικές παρεμβάσεις

LIVE (56) Δ' Νηστ. ΑΓ. ΙΩ. ΚΛΙΜΑΚΟΣ με τον π.Αντώνιο 11.04.21

Σχολιασμός της επικαιρότητας και Πνευματικές παρεμβάσεις υπό ιατρού Αρχιμ. π. Αντωνίου Στυλιανάκη.Κάντε εγγραφή στα Synaxaria: https://www.youtube.com/channe...

Σχολιασμός της επικαιρότητας και Πνευματικές παρεμβάσεις υπό ιατρού Αρχιμ. π. Αντωνίου Στυλιανάκη.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!