Δικέ μας …(π. Ανανίας Κουστένης)

Τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πράξη…

Ἀπ᾿  τὸ δικό του στόμα πρωτακούσαμε τούτη τὴν φράση!

Δὲν τὸν ἀνταμώσαμε ποτὲ κι ὅμως εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἕνας ἀπ᾿ τοὺς προσφιλέστερους Πατέρες μας μετὰ τὸν Φιλανθρωπότατο καὶ Σπλαχνικό.

Γιατί γεννοῦσε συνεχῶς τὸν Χριστὸ μέσα μας!

Κι αὐτὴ ἡ φράση ἀκουσμένη τόσες φορὲς ἀπὸ τὸ στόμα του, ὅπως τόσες ἄλλες ποὺ τὸν κατέστησαν τόσο ἀναγνωρίσιμο καὶ  οἰκεῖο.

Ὁ παππούλης Ἀνανίας ποὺ συνδύασε θεαρέστως τὸ μειλίχιο μὲ τὸ αὐστηρό, τὸ πνευματῶδες καὶ τὸ ὀξυδερκές, ποὺ προσαρμοζόταν ἄψογα στὶς ἀνάγκες καὶ τὸ ἰδιοσυγκρασιακὸ προφὶλ κάθε… ἀσθενοῦς, ποὺ προσερχόταν στὸ θεραπευτήριο τῶν ψυχῶν, ποὺ ἔστησε γιὰ χρόνους πολλούς, συνεταιρικὰ μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας στὴν συκοφαντία, τὸν ἀγαπημένο του Ἅγιο Νεκτάριο!

Ἐκεῖ στὰ Ἐξάρχεια, πολλὲς ψυχὲς συνάντησαν στὸ πρόσωπό του μιὰ κρυμμένη ὀμορφιὰ ἕνα σκεπασμένο ἀπ᾿ τὴν ψυχρότητα καὶ τὴν ἀδιαφορία τοῦ “καλοῦ κόσμου“…… κάλος!

Γινόταν ἕνα μαζί τους, μιλοῦσε τὴν γλῶσσα τους, χωρὶς νὰ διστάζει ἀκόμα καὶ νὰ τσαλακωθεῖ μὲ τρόπο ἀσύμβατο φαινομενικὰ γιὰ τὸ σχῆμα του.

Ἕνας ἀναρχικὸς ποὺ ἀγάπησε ἐξ ὅλης καρδίας τὸν Ἄναρχο Θεὸ καὶ τὸν αἰώνιο ἄνθρωπο.

Πόσο πρέσβευε μὲ τὸ βίωμά του ἐκεῖνο τὸ Παύλειο: τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντως τινὰς σώσω…καὶ πόσο τὸ ἐφήρμοσε μὲ μιὰ ζηλευτὴ σαλότητα διὰ Χριστόν, τὴν ἔνσαρκη Ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία τόσο ὑπερασπίστηκε ἀταλάντευτα καὶ ἀφτιασίδωτα μέχρι τὸ τέλος.

Πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ κήρυκας τοῦ ἀμώμου! Ὁ ψαλμὸς πέλαγος -σὰν τὴν μνήμη του- ποὺ συνεχῶς ὁ πατὴρ Ἀνανίας βουτοῦσε μέσα του, νὰ ἐξερευνήσει τὸν βυθὸ τῶν θείων ἐντολῶν καὶ μὲ ζῆλο ζηλευτὸ νὰ ὑποσχεθεῖ ξανὰ καὶ ξανὰ κοιτῶντας στὸν Οὐρανό, τὸ Ἀστέρι τὸ Ἑωθινό, τὸν γλυκὺ Ἰησοῦ, θαρρετὰ καὶ κατάματα:   Φυλάξω τοὺς λόγους Σου Κύριε!

Καὶ σὲ αὐτὸν τὸν εὐλογημένο (καὶ ραδιοφωνικὸ) μηρυκασμὸ τῆς Ἁγίας μας Πίστης, εἶχε συνεχῶς δίπλα του ΖΩΝΤΑΝΟ τὸν Ἅγιο τῆς ἡμέρας, ἐπίσημο προσκαλεσμένο, ἐκεῖ στὸ πλάϊ του!

Ὦ πὼς γινόταν σήμερα τὸ ἔνδοξο καὶ ἡρωικὸ παρελθόν, μὲ τὴν ὑπέροχη ἀφήγησή του!

Καὶ πόσο ἀντίθετα πήγαινε μὲ κάθε μελετημένο κανόνα ρητορικῆς καὶ εἱρμοῦ σὲ αὐτήν του τὴν ἐξιστόρηση.

Ἀγαπήσαμε ἐκεῖνες τὶς, ἀξέχαστες παντοτινά, ἀλλεπάλληλες παρεκβάσεις του!
Ἔμπλεκε μοναδικὰ τὸ ἕνα θέμα μὲ τὸ ἄλλο …  καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο …

Καὶ ἐκεῖ ποὺ ξεκινοῦσε νὰ ἀφηγεῖται μνῆμες ἀπὸ τὸ συναξάρι ἄλλης μιᾶς Ἑβδομάδας ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τῆς Ἱστορίας τὸ τέλος, ἀναμενόμενα καὶ ἀναπάντεχα συνάμα, ἔστελνε μὲ τρόπο ὁλοδικό του καὶ διὰ Πνεύματος Ἁγίου, νὰ συναντηθοῦν στὶς σελίδες τοῦ συναξαριοῦ καὶ στοῦ Παραδείσου τὰ λημέρια τὰ ἀνέσπερα λιόλουστα, ἡ Ἁγία Φιλοθέη, ὁ Διονύσιος Σολωμός, ὁ Θοδωράκης του ὁ λατρεμένος ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Παῦλος Μελᾶς, ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ μέγας Μακρυγιάννης, οἱ Γρηγόριοι ὁ Ε’ καὶ ὁ Παλαμᾶς, ὁ Καποδίστριας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες …

Νά, μιὰ ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες χορεῖες ἁγίων καὶ ἡρώων ποὺ δημιούργησε ὁ πατὴρ Ἀνανίας στὶς τόσες φορὲς ποὺ μᾶς ξενάγησε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὸ ποθεινὸ λιμάνι τῆς Ἄνω Πατρίδας!

Ἅγιοι καὶ ἥρωες ποὺ θυσίασαν τὸν νῦν αἰῶνα γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος καὶ γιὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, τὴν μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο ὅπως συνήθιζε νὰ λέει.

Ξημερώνοντας Ἀνάσταση ὁ Κύριος κάλεσε πάνω ἀκόμα ἕναν ἐκλεκτό του.

Κάποιοι τέτοιες στιγμὲς θυμοῦνται τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τὰ λόγια, ὅτι τώρα ποὺ θὰ φύγω θὰ εἶμαι πιὸ κοντά σας καὶ θὰ σᾶς ἀκούω ἀμέσως καὶ θὰ σπεύδω στὸν θρόνο τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ!

Κάποιοι ἄλλοι φέρνουν στὴν μνήμη τους τὸν μακαριστὸ Παναγόπουλο ποὺ ἔλεγε:
Ἅμα βλέπετε ὅτι ὁ Θεὸς μαζεύει τοὺς «δικούς» Του, νὰ περιμένετε «ξύλο» (δοκιμασίες μεγάλες). Καὶ τοὺς μαζεύει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μὴν βρεθοῦν ἄνθρωποι νὰ Τὸν συγκρατήσουν στὴ «ὀργή» Του.

Ὁλόκαρδα εὐχόμαστε οἱ μεσιτεῖες τοῦ πατρὸς Ἀνανία νὰ γίνουν σήμερα ἀκαταγώνιστες. Νὰ διαψευστεῖ ὁ Κύριος ἀκόμα μιὰ φορά, διὰ φιλανθρωπία!

Ὁ εὐμήχανος Ἅγιος παπᾶς τῆς διπλανῆς πόρτας, νὰ μεσιτεύσει πρὸς τοῦτο…
Δικέ μας, βρὲς τὸν τρόπο νὰ δυσωπήσεις τὴν ἀγαθότητά Του, νὰ κανοναρχήσεις τὸ Θεῖο Του ἔλεος…

Χριστὸς Ἀνέστη!

Νώντας Σκοπετέας


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!