«Ὕδωρ τὸ ζῶν». Τὸ ζωντανὸ νερὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 30.5.2021)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!