Η δοξολογία ως έκφραση αγιότητας – Γέρων Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης

Η δοξολογία ως έκφραση αγιότητας - Γέρων Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης

Στην Εκκλησία μας, γιγαντιαίας σημασίας είναι η έννοια της δοξολογίας. Μόνο μέσα στις ακολουθίες τις οποίες τελούμε καθημερινά, πάμπολλες φορές δοξάζουμε τον...

Γέρων Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!