Εγκώμια Επιτάφιου Θρήνου

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ - ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ (+Στίχοι)

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ - ΕΓΚΩΜΙΑ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 00:00 . ΣΤΑΣΙΣ Α΄ : ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Α΄ 08:40 . ΣΤΑΣΙΣ Β΄ : ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Α΄ 15:03 . ΣΤΑΣΙΣ Γ΄ : ΗΧΟΣ Γ΄ Ενδι...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!