Είμαστε σε πορεία προς τον ουρανό

Είπε Γέρων : Ζούμε μέ μεγάλη προσδοκία. Προσδοκούμε “Ανάσταση Νεκρών καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος”.
Μιά βαθιά νοσταλγία συγκλονίζει τίς ψυχές μας. Σπεύδουμε πρός τά ελπίζοντα. Ποθούμε τά αιώνια.

Είμαστε σέ πορεία πρός τόν ουρανό.

Όσοι περνούν ταπεινά τήν πύλη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, καταλαβαίνουν τό ασκητικό καί ουράνιο φρόνημα της, ζούν μέσα στόν κόσμο υπερκόσμια ζωή.
Ζούν γιά τόν ουρανό.

Αυτοί δέν δυσκολεύονται να καταλάβουν, ότι τό νά κοπιάζης γιά τόν Χριστό, είναι αληθινή ανάπαυση.

Τό νά στερείσαι είναι απολαβή.
Τό νά υποφέρης είναι χαρά.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!