Είπε μοναχή. Η γυναίκα ήρθε από τον άνδρα.

Είπε μοναχή.

Η γυναίκα ήρθε από τον άνδρα. Όχι από τα πόδια που πρέπει να ταπεινωθούν.

Όχι πάνω από το κεφάλι του να υπερέχει. άλλα από την πλευρά να είναι δίπλα-δίπλα μαζί του.

Από κάτω από το βραχίονα που πρέπει να προστατευθεί.

Και από την πλευρά της καρδιάς που αγαπά!


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!