Εμείς, λέμε ότι είμεθα Χριστιανοί…

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Μόλις έλθει ασθένεια, τί λέμε; Σαν την υγείαν δεν έχει! Και τότε πέφτει όλος ο Χριστιανισμός μας και όλη η Ορθοδοξία μας κλυδωνίζεται.
Ενώ τότε είναι η στιγμή που θα φανερωθεί ποια είναι η Χριστιανική μας πίστη και ποια είναι η Ορθοδοξία μας… Από την ορθοπραξία μας!

Ήρθε ασθένεια;
Να την αξιοποιήσουμε διά της υπομονής.
Ήρθε πτωχεία; Να την αξιοποιήσουμε διά της σιωπής και της πολλής προσευχής. Και τότε θα γίνει το θαύμα.

Ήρθε συκοφαντία στο σπίτι μας, στον εαυτό μας, στους οικείους μας; Να κοιτάξουμε να δούμε τον Άγιο Νεκτάριο!


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!