Ένα υπαρξιακό ερώτημα για τον Θεό γνωρίζει η καθορίζει την ζωή μας; Λεμεσού Αθανάσιος

This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.

No Description


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!