Ένας υπέροχος ύμνος προς την Παναγία: «Παναγία Δέσποινα, του κόσμου βοήθεια…»

Παναγία Δέσποινα - Βατοπαιδινοί

Κείμενο: Πέτρου Φιλανδίδη, βιβλίο 'Αθωνιάς'Ήχος: Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.Οι πατέρες της μεγίστης μονής του Βατοπαιδίου ψάλλουν το Παναγία Δέσποι...

Οι πατέρες της μεγίστης μονής του Βατοπαιδίου ψάλλουν το Παναγία Δέσποινα σε ήχο πλάγιο του δευτέρου.

Ένας ύμνος προς την Παναγία μας που συνήθως ψάλλεται μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στο αντίδωρο. Παναγία Δέσποινα, του κόσμου βοήθεια, και ελπίς Χριστιανών, σε νυν εκδυσωπούμεν, και σε παρακαλούμεν αγαθή, υπέρ ημών ημαρτηκότων και απεγνωσμένων, τον Υιόν σου και Κύριον, ίλεων ποιήσαι Θεοτόκε· έχεις γαρ το δύνασθαι, τη μητρική σου προς αυτόν χρωμένη παρρησία. Πρόφθασον Άχραντε, πρόφθασον μεσίτευσον, και ρύσαι τον λαόν σου της ενεστώσης απειλής· δια σπλάγχνα ελέους, μη παρίδης τους υμνούντας σε.

Η μελωδία είναι παρμένη από το μουσικό βιβλίο “Αθωνιάς” του Πέτρου

Ακούστε τον ύμνο παρακάτω


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!