Επέστρεψε στην ενορία του ο ιερέας που κοινώνησε πιστούς στο Κουκάκι.

Πηγή: https://www.kontraseolous.gr


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!