«Έρχονται ημέραι φοβεραί, κατα τις οποίες… όσοι πιστεύουν εις τον Κύριο , δεν θα μεταβαίνουν σε μεγάλους ναούς, αλλά…»

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΘΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛ ΝΑΟΥΣ, ΜΕ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ ΣΠΗΛ..

Αρχή της ομιλίας του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιωτου. Εγινε στις 31.1.1966.Ἔρχονται ἡμέραι φοβεραί, κατὰ τὶς ὁποῖες... ὅσοι πιστεύουν εἰς τὸν ...

Αρχή της ομιλίας του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιωτου. 

Εγινε στις 31.1.1966.

Ἔρχονται ἡμέραι φοβεραί, κατὰ τὶς ὁποῖες ὅσοι πιστεύουν εἰς τὸν Κύριο, δὲν θὰ μεταβαίνουν σὲ μεγάλους ναούς, μὲ χρυσοστολίστους ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ θὰ φεύγουν μακριά εἰς τὰς ἐρήμους καὶ εἰς τὰ σπήλαια, γιὰ νὰ εορτάσουν τὸν Κύριο.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!