Φροντιστήρια «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ὁ Ἄγγελος τῆς ΝΔ

Μετὰ τὴν Ἀδελφότητα Ντόπιων Σερραίων ΚΥΡΙΛΛΟΣ & ΜΕΘΟΔΙΟΣ μὲ ἕδρα στὴν Ἡράκλεια Σερρῶν ἱδρύθηκε στὴν Ἀριδαία τὸν Νοέμβριο τοῦ 2018 μία ΑΜΚΕ μὲ τίτλο “Μακεδονικὴ Κίνηση Προώθησης τῆς Μητρικῆς Γλώσσας ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΦ”. Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν ὁ Κρστε Μισίρκοφ εἶναι ὁ “πατριάρχης” τοῦ Μακεδονισμοῦ τῶν σλάβων.

Μόλις 3 ἄνθρωποι ἵδρυσαν τὸν νέο σύλλογο μὲ τὸν βαρύγδουπο τίτλο.

Σήμερα 3 Σεπτ 2019 ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ ξεκινήσουν φροντιστήρια τῆς “μακεδονικῆς” γλώσσας. Κάτι τέτοιο πρὶν τὴν κύρωση τῆς “συμφωνίας” τῶν Πρεσπῶν θὰ ἦταν ΠΑΡΑΝΟΜΟ, καθὼς ἡ Ἑλλάδα οὐδέποτε ἀναγνώρισε τὴν ὕπαρξη δῆθεν “μακεδονικῆς” γλώσσας. Τώρα ὅμως βγῆκε ἡ “ψείρα” στὸν γιακά.

Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς ἰσχνῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς καὶ κατόπιν ἀμφιλεγόμενων μετακινήσεων ΠΡΟΘΥΜΩΝ βουλευτῶν ὑπὲρ τῆς “συμφωνίας”, πλέον θεωρητικὰ ἡ ἐπίσημη σκοπιανὴ γλώσσα δύναται νὰ διδάσκεται σὲ φροντιστήρια ξένων γλωσσῶν. Οἱ ἐπιδιώξεις τῶν αὐτονομιστῶν ποὺ ἀνέκαθεν ἐπιθυμοῦσαν τὴν Μακεδονία ἀποσπασμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα παίρνουν σάρκα καὶ ὀστᾶ. Ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος εἶναι ἡ γλώσσα καὶ “κάποιοι” τὴν βάφτισαν ὡς “μακεδονική”.

Μία μέρα πρὶν ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ καθηγητὴς Ἄγγελος Συρίγος σὲ ρόλο διαμορφωτὴ κοινῆς γνώμης ξεκίνησε περιοδεία σὲ Νομοὺς τῆς Μακεδονίας (Βέροια, Πέλλα κτλ) μὲ σκοπὸ νὰ πείσει τὸν κόσμο ὅτι ἡ “συμφωνία” ΔΕΝ ἀκυρώνεται. Μάλιστα κάποιος Βασίλειος Πούρδας (ἦταν ἄραγε ὁ ἴδιος ὑποψήφιος τὸ 2014 μὲ τὸ Οὐράνιο Τόξο ἢ εἶναι συνωνυμία;) ποῦ παρευρέθηκε στὴν ἐπίσκεψη Συρίγου στὴν Βέροια ἔγραψε στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ὅτι ὁ καθηγητὴς εἶπε ὅτι θὰ μποροῦσαν σκοπιανοὶ νὰ φοιτήσουν στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων κι ὅτι σύλλογοι θὰ μποροῦν νὰ διδάσκουν τὴν “μακεδονικὴ” γλώσσα.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλμωπία ὅπου ἔχει ὡς ἕδρα ὁ Σύλλογος ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΦ, ὁ ὁποῖος τὴν ἴδια ἡμέρα ἀνακοίνωσε τὴ λειτουργία φροντιστηρίου…(πρὶν ὁ ἀλέκτορ λαλήσει τρεῖς) Ἄραγε ἦταν μία ἁπλὴ συγκυρία; Τὸν καθηγητὴ Συρίγο ὑποδέχθηκε ὁ νέος Δήμαρχος Ἀλμωπίας κ.Χρῆστος Μπάτσης τὰ πατριωτικὰ αἰσθήματα τοῦ ὁποίου εἶναι ΑΔΙΑΜΦΙΣΦΗΤΗΤΑ. Φαντάζομαι ὅτι ὁ κ. Συρίγος δὲν ἔπεισε τὸν πατριώτη Δήμαρχο Ἀλμωπίας μὲ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν θέσεων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περὶ μὴ ἀκύρωσης τῆς “συμφωνίας” καὶ μὲ ψευτοδιλήμματα ὅπως ἂν ἀκυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ “συμφωνία θὰ ἐπικρατήσει τὸ σκέτο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Στὸν ἀντίποδα ὁ ἐξαίρετος συνταγματολόγος Γιῶργος Κασιμάτης μαζὶ μὲ τὸν Βενιαμὶν Καρακωστάνογλου καὶ τὸν Γιῶργο Ρωμανὸ μὲ τὰ συμπεράσματα τῆς ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας ποὺ θὰ γίνει στὴν Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν τὴν Τετάρτη 4 Σεπτ. 2019, θὰ βάλουν τὰ “γυαλιὰ” στὸν κάθε Συρίγο ποὺ βρίσκεται σὲ εἰδικὴ ἀποστολὴ μὲ σαφεῖς ὁδηγίες νὰ πειστεῖ ὁ λαὸς ὅτι ἡ “συμφωνία” δὲν ἀκυρώνεται.

Ἀφοῦ ὁ καθηγητὴς Συρίγος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ “συμφωνία” ΔΕΝ εἶναι καλὴ γιὰ τὴν Πατρίδα γιατί λέει ὅτι ΔΕΝ ἀκυρώνεται; Τοῦ ἀρέσει ποῦ ἱδρύθηκε φροντιστήριο δῆθεν “μακεδονικῆς” γλώσσας ἀντὸς τῆς Μακεδονίας; Τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀλήθεια ΠΑΝΤΑ ὁδηγοῦν στὴν ΝΙΚΗ. Γιὰ τοὺς ἁγνοὺς πατριῶτες κ. Συρίγο ἀκυρώνονται τὰ ΠΑΝΤΑ προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ ἱστορικὸ ἔγκλημα τῆς “συμφωνίας”. Κανεὶς δὲν ἀνέχεται νὰ διδάσκεται στὴν Μακεδονία μία γλώσσα ποὺ ἀποτελεῖ ὄχημα ψευδοαλυτρωτισμοῦ ἀπὸ τοὺς σλάβους. Ὁ ἐπιστήμονας Ἄγγελος Συρίγος ΟΦΕΙΛΕΙ νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὸ καλό της Πατρίδας. Ἄραγε κ. Συρίγο ἡ διδασκαλία τῆς δῆθεν “Μακεδονικῆς” είναι πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση;

Μήπως θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα ὅσων ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας;


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!