Γέροντα τώρα περιορισμένοι σε λίγα τετραγωνικά με την πανδημία.

Γέροντα, τώρα, περιορισμένοι σε λίγα τετραγωνικά με την πανδημία, σάς κατάλαβα καλύτερα για τον αγώνα, που κάμετε τόσα χρόνια αυτό-εγκαταλελειμμένοι σε τούτα τα Καρούλια, συντροφιά με τους αμίλητους βράχους.

’Έμ, νά, που ό καλός Θεός έχει την μέριμνά του και για εσάς και είπε να σάς δώσει λίγο από την χάρη του ασκητικού εγκλεισμού.

Μα αιώνες τώρα οι άσκητάδες εδώ τελούν την αμέριμνα μέριμνα. Έχουμε εγκατάλειψε την κοσμική ασφάλεια, πριν ή ασφάλεια μάς εγκαταλείψει. Είμαστε εσωστρεφείς, μα και παγκόσμιοι. Ακίνητοι, μα και αεικίνητοι.

Και, δόξα τω Θεώ, δεν μάς χρειάζεται κάτι.

Δεν έχουμε τίποτα, μα τα έχουμε όλα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!