Γι’ αυτό ο Θεός άφησε μαζί, τους κακούς µε τους καλούς

«Γι’ αυτό και άφησε ο Θεός να είναι οι άνθρωποι μαζί, και μάλιστα οι καλοί µε τους κακούς, για να οδηγήσουν και τους κακούς στη δική τους αρετή.

Άκουσε τι λέει στους μαθητές του ο Χριστός: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει µε προζύμι που το πήρε µμια γυναίκα και το ανακάτεψε µε ένα σακί αλεύρι» (Ματθ.13,33). Άρα οι δίκαιοι, σαν το προζύμι, έχουν τη δύναμή να κάνουν τους κακούς να αλλάξουν και να τους μοιάσουν. Είναι λίγοι οι δίκαιοι, µα και το προζύμι λίγο είναι.

Το ότι είναι μικρή η ποσότητα δεν βλάπτει την ποιότητα. Αυτή η μικρή ποσότητα όλο το αλεύρι το μεταβάλλει και το κάνει ζυμάρι, µε τη δύναμή που έχει μέσα της.

Έτσι και των δικαίων η δύναμη δεν βρίσκεται στην ποσότητα του αριθμού αλλά στη Χάρη του Αγίου Πνεύµατος. Δώδεκα ήταν οι απόστολοι είδες που είναι μικρό το προζύμι; Ολόκληρη η οικουμένη ζούσε στην απιστία είδες πόσο πολύ είναι το αλεύρι; Αλλά εκείνοι οι δώδεκα έφεραν όλη την οικουμένη στην πίστη τους. Το προζύμι και το αλεύρι έχουν την ίδια φύση αλλά όχι την ίδια ποιότητα.

Γι’ αυτό ο Θεός άφησε τους κακούς μεταξύ των καλών, έτσι ώστε, όπως έχουν την ίδια ανθρώπινη φύση, να αποκτήσουν και την ίδια καλή προαίρεση».

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, «Η κακία πηγάζει από την ραθυμία», ΕΠΕ τ. 31.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!