Για να έχεις περάσει αυτές τις μεγάλες πόρτες κάτι έχεις δώσει από κάπου σε κρατάνε.

ΑΡΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Αυτός κατευθύνει τη ζωή του Χριστιανού, τώρα και πάντα !!!

ΑΡΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Αυτός κατευθύνει τη ζωή του Χριστιανού, τώρα και πάντα !!! Απόσπασμα από ομιλία του π. Ευάγγελου Παπανικολάου που έγινε στο Αρχοντα...

Ούτε παλάτια, ούτε σπιτάκια, ούτε αυτοκινητάκια, ούτε χρήματα, ούτε μέγαρα, ούτε μάρμαρα, ούτε τίποτα.

Π. Ευάγγελος Παπανικολάου

σχόλιο Γ.Θ : Γιατί το μυαλό μου πάει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο; Ίσως έχω κακό λογισμό.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!