Ἅγιος Πορφύριος: Πανάγια Χερουβείμ να δονείται ή καρδιά σου αφήστε λίγο τον Παράδεισο και ελάτε λίγο κοντά μου.

Είπε ο Γέροντας σε κάποιον:
Νά μή στενοχωριέσαι. Θά κάνεις τις προσευχές σου, θά λες γλυκόλογα του Χριστού. Θά ζητάς ανυψώσεις μέσω των αγιων άγγέλων («τίς δώσει μοι πτέρυγας ωσεί περιστεράς και πετασθήσομαι καί καταπαύσω;» Ψαλμ. 54, 7).

Μεταφέρουν τον αγιασμό οι άγγελοι. Μόνο αυτοί μπορούν να δοξάζουν τόσο τον Θεό.

Είναι ειδικά φώτα, του πρώτου φωτός δεύτερα, πού ανακλούν το πρώτο φώς. Έχουν:

α’. ιδιότητα να υμνούν τον Θεό.

β’. ιδιότητα να υπηρετούν τούς ανθρώπους («ο ποιών τους άγγέλους αυτού πνεύματα καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα», Ψαλμός 103,4. «Ουχί πάντες εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομειν σωτηρίαν;»,Έβρ. 1, 14»).

Αυτά να σκεφτείς καί να τά επικαλείσαι. Όταν τα καλείς θα έρχονται. Είναι η φύσις τους να μάς αγαπάνε.

Γιατί χαίρονται όταν τα καλούμε. Έχουν τέτοια λεπτότητα πού και στην προστασία τους θέλουν να κάνουν μόνο ότι θέλει ο άνθρωπος. Απαντούν στον διάβολο:

«Με επικαλέστηκε» και τρέχουν όλο χαρά. Να τα επικαλείσαι, γιατί είναι πολύ άγιο πράγμα. Ή αγάπη τους είναι και θεραπευτική.

Όταν κάνεις το βράδυ την προσευχή σου θα βάλεις και ψαλμωδία κι όταν ή καρδιά σου γίνει αγαπητική να επικαλείσαι τίς μεγάλες δυνάμεις, Πανάγια Χερουβείμ-να δονείται ή καρδιά σου- αφήστε λίγο τον Παράδεισο και ελάτε λίγο κοντά μου.

Μιμούνται τον Δεσπότη στην αγαθοδωρία.

Η παρουσία τους εκπέμπει τέτοια ανάλαφρη μακαριότητα και χαρά.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!