Η εικόνα του ψεύτη ανθρώπου (Άγιος Νεκτάριος)

Από το βιβλίο: «Το Γνώθι σαυτόν – Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Ο ψεύτης είναι άνθρωπος κακοήθης, απατεώνας, ασεβής και διεφθαρμένος. Έχει μοχθηρή ψυχή και η καρδιά του αγαπάει το ψέμα καθοδηγείται από την πλάνη και δουλεύει στην αμαρτία. Αθέτησε τον νόμο του Θεού και μίσησε την αλήθεια. Όλη την ημέρα μελετάει την αδικία και την ανομία και δεν ευλαβείται στα λόγια του το όνομα του Θεού. Ο θολωμένος του νους σκέπτεται πονηρά και επινοεί ψέματα, προκειμένου να εναντιωθεί στην αλήθεια. Λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το δίκαιο άδικο και το άδικο δίκαιο, με σκοπό να αδικήσει τον πλησίον του.

Από το πρόσωπό του απουσιάζει η ντροπή και κάθε συστολή τον έχει εγκαταλείψει. Ενώ αποκαλύπτεται το ψεύδος του, δεν ντρέπεται ενώ ελέγχεται σαν ψεύτης, δεν κοκκινίζει. Υπόσχεται οτιδήποτε στον συνάνθρωπο και τελικά αναιρεί τις υποσχέσεις του. Ότι σήμερα ομολογεί σαν αλήθεια, αύριο το βεβαιώνει σαν ψέμα· ότι χθες καταδίκαζε σαν άδικο, σήμερα το υποστηρίζει σαν δίκαιο.

Ο ψεύτης είναι μισητός σε όλους· όλοι τον αποστρέφονται, κανείς δεν ζητάει τη φιλία του, αντιμετωπίζεται αρνητικά απ’ όλους, κανείς δεν τον πιστεύει. Ενώ ζει στην κοινωνία των ανθρώπων, μένει έρημος από φίλους. Οι δρόμοι που βαδίζει είναι διεφθαρμένοι και τα βήματά του τον οδηγούν στην απώλεια. Απομακρύνθηκε από τον δρόμο του Θεού, από τον ίδιο τον Θεό και ο Θεός ομοίως απ’ αυτόν.

Ο ψεύτης περνάει την ζωή του μέσα στην πίκρα, για΄τι το ψέμα καθημερινά τον ποτίζει θλίψεις. Με κακοδαιμονία και αθλιότητα βαδίζει προς το τέλος της ζωής του και σπαταλάει τον βίο του μέσα στη δυστυχία. Κανείς δεν τον ελεεί, κανείς δεν τον βοηθάει, αφού και όταν υποφέρει κανείς δεν τον ανακουφίζει και όταν λέει αλήθεια κανείς δεν τον πιστεύει.

Ο ψεύτης γίνεται θύμα του ψεύδους και πεθαίνει ελεεινός εξαιτίας του ψεύδους.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!