Ιερέας Σέργιος (Pravdolyubov). Η καταδίκη.

Εάν έχετε μια αμαρτωλή συνήθεια να καταδικάζετε τον γείτονά σας, τότε όταν καταδικάζετε κάποιον, κάντε τρεις επίγειες υποκλίσεις αυτήν την ημέρα με την ακόλουθη προσευχή:

«Σώσε, Κύριε, και δείξε έλεος σε αυτόν και σε αυτήν (τους οποίους έχω καταδικάσει) με προσευχές, και ελέησον με τον αμαρτωλό».

Να το κάνετε πάντα όταν κρίνετε κάποιον.

Εάν το κάνετε αυτό, ο Κύριος θα δει την επιμέλεια σας και θα σας ελευθερώσει από αυτήν την αμαρτωλή συνήθεια για πάντα.

Και αν δεν καταδικάζετε κανέναν, τότε ο Θεός δεν θα σε καταδικάσει ποτέ έτσι θα λάβεις σωτηρία.

Ιερέας Σέργιος (Pravdolyubov)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!