Καλά δεν είδατε, δεν ακούσατε τίποτε; Ο Άγιος μ᾿ έσπρωξε και μου είπε…

ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ!

Στήν Γερμανία ζοῦν ἀνέκαθεν πολλές χιλιάδες ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μεταναστῶν. Ἐκεῖ πολλοί ἀπ᾿ αὐτούς, ἐπειδή σπουδάζουν, συμβαίνει νά εὑρίσκουν καί τήν σύζυγο, σύντροφο τῆς ζωῆς τους, ἡ ὁποία ἐνίοτε ἀνήκει σέ κάποιο ἄλλο χριστιανικό δόγμα. Ὁ κ. Γεώργιος Ζ. Ζοῦσε σάν μετανάστης πολλά χρόνια στήν Γερμανία. Ἐκεῖ νυμφεύθηκε μία Καθολική στό θρήσκευμα γυναῖκα. Ἔκανε ὀρθόδοξο γάμο, σύμφωνα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλά ἡ γυναῖκα του δέν δέχθηκε νά ἀσπασθῆ τήν Ὀρθοδοξία, παρότι τά παιδιά τους βαπτίσθηκαν ὀρθόδοξα.

Μετά τήν ἐπιστροφή τους στήν Ἑλλάδα πού ἔγινε τό καλοκαίρι τοῦ 1985 μετέβησαν γιά τήν καλοκαιρινή περίοδο στήν πόλι Λουτράκι τῆς Κορινθίας. Στό γειτονικό βουνό ψηλά εὑρίσκεται κτισμένο δίπλα στήν σπηλιά τοῦ ὁσίου Παταπίου τό γυναικεῖο μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Παταπίου. Σύμφωνα μέ ἀνεξακρίβωτες μαρτυρίες λέγεται ὅτι ἔζησε καί ἐκοιμήθη στό ὑπάρχον σπήλαιό του ἤ ματεφέρθηκε μέσῳ μαθητῶν του ἀπό τήν Κωνσταντινούπολι καί ἐτάφη ἐκεῖ.

Μία ἡμέρα λοιπόν ἀνέβηκε μέ τήν σύζυγό του νά προσκυνήση τόν Ἅγιο. Μπῆκε πρῶτος αὐτός στήν σειρά καί τόν ἀκολουθοῦσε ἡ συμβία του. Ἐνῶ ἐκείνη ἑτοιμαζόταν νά προσκυνήση ξαφνικά βρέθηκε λιπόθυμη στό ἔδαφος. Οἱ ἄλλοι κοντά της Χριστιανοί τήν σήκωσαν καί τήν μετεφεραν ἔξω. Ἀφοῦ σνῆλθε τήν ἐρώτησαν τί τῆς συνέβη καί ἔπεσε κάτω καί ἐκείνη τούς εἶπε:

-Καλά δέν εἴδατε, δέν ἀκούσατε τίποτε; Ὁ Ἅγιος μ᾿ ἔσπρωξε καί μοῦ εἶπε:

-Πῶς ἐσύ μία αἱρετική, μέ πλησιάζεις;

Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή, ὅταν γύρισε ἡ γυναῖκα μέ τόν ἄνδρα της, στό σπίτι τους, ζήτησε νά κατηχηθῆ γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστι. Κατόπιν βαπτίσθηκε. Σέ ἔνδειξι εὐχαριστίας πρός τόν Ἅγιο πού τήν ὡδήγησε στήν ἀληθινή Πίστι καί στήν σωτηρία, ἐκείνη ἔγραψε ἕνα γράμμα στήν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς, ὅπου ἀνάμεσα στίς εὐχαριστίες της ἔγραψε καί τοῦτα τά λόγια:

«Πρίν βαπτισθῶ ἐπίστευα καί ἐδιάβαζα γιά τόν Χριστό, ἀλλά μετά τό βάπτισμά μου, ζῶ μέ τόν Χριστό».

Τά σχόλια περιττεύουν γι᾿ αὐτή τήν ἐμπειρική ὁμολογία της!

Από το βιβλίο: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ» – Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!