Τέλειο!Τέλειο!

«Καρδιὰ» καὶ γονυκλισίες

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Ἡ διάκρισις τῶν Ἁγίων

῏Ηλθε κάποιος στὸν Προϊστάμενο τῆς Σκήτης (τῆς Ὄπτινα) π. Ἀντώνιο καὶ τοῦ εἶπε περίλυπος:

«Πάτερ μου, μὲ πονοῦν πολὺ τὰ πόδια μου. Δὲν μπορῶ νὰ κάνω γονυκλισίες»

Καὶ ἐκεῖνος ὁ σοφὸς ἀποκρίθηκε:

«Παιδί μου, ἡ Γραφὴ λέει: “Υἱέ μου, δός μοι σὴν καρδίαν” (Παροιμ. κγ´ 26).

Δὲν λέει: “δῶσε μου τὰ πόδια σου”».

Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα, σελ. 149, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, ἔκδοσις Ϛ´


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!