Καταφυγή στον Θεόν

Για όλα πρέπει να καταφεύγουμε στον Θεόν.

Αυτό μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης, μαθητής αντάξιος του Μ.Βαρσανουφιου, με μία ερωταποκρίση του.

Ερώτηση- Εάν εισέλθει εμπαθής λογισμός στην καρδία μου με τι οφείλω να τον αποκρούσω; Άραγε με την αντίρρηση ή με την επιτιμηση και ως οργισμένος εναντίον του λογισμού;

Ή με το να καταφύγω με προσευχή στον Θεόν και να ρίξω ενώπιον του την αδυναμία μου;

Απόκριση- Αδελφέ, τα πάθη είναι θλίψεις και δεν τα καθόρισε ο Κύριος, αλλά είπε:

Και θα με επικαλεστείς την ημέρα της θλιψεως σου και θα σε γλυτώσω και θα με δοξασεις. Ώστε, για κάθε πάθος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο ωφέλιμο, παρά το να επικαλεσθούμε το όνομα του Θεού.

Το να αντιμιλήσεις στον κακό λογισμό δεν είναι εύκολο σε κάθε άνθρωπο, αλλά μόνο στους δυνατούς, κατά Θεόν, στους οποίους υποτάσσονται οι δαίμονες. Γιατί, εάν αντιμιλήση κάποιος από τους αδύναμους, τον κοροϊδεύουν οι δαίμονες, γιατί τους αντιμιλά ενώ βρίσκεται υπό την εξουσία τους.

Επίσης και η επιτιμησις είναι χάρισμα των μεγάλων και εκείνων, που έχουν εξουσία. Ποιον μπορείς να βρεις ανάμεσα στους χριστιανούς, που να είναι σαν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος επετιμησε τον διάβολο;

Και τούτο το έκανε, γιατί είχε την εξουσία από το Θεόν. Δεν είναι για μας τους αδύνατους άλλο τίποτε, παρά το να καταφεύγουμε στο όνομα του Ιησού (εννοεί την καρδιακή προσευχή, ήγουν το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με).

Διότι, κατά την Αγίαν Γραφήν, τα πάθη είναι οι δαίμονες και εξέρχονται (με τη δύναμη του Θεού). Και τι περισσότερο θέλεις από αυτό; Ο Θεός να σε ενισχύσει και να σε ενδυναμωση στον φόβον Του.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!