Στο κατώφλι της κάθε μέρα, πείτε: “Θα γίνει το θέλημά σου Πατέρα!”

Στο κατώφλι της κάθε μέρα, πείτε: “Θα γίνει το θέλημά σου Πατέρα!”.

Και στο κατώφλι κάθε μελλοντικής νύχτας λέγε: ” Θα γίνει το θέλημά σου Πατέρα!”.
Πηγαίνοντας στη δουλειά και όταν έρχεσαι από την εργασία, πάλι να λες το ίδιο: : “Θα γίνει το θέλημά σου Πατέρα!”.

Και όταν είσαι υγιής και όταν ξεπεράσεις την ασθένεια, πες:  “Θα γίνει το θέλημά σου Πατέρα!”.

Και τέλος, όταν η αναπόφευκτη ώρα φτάσει και αντιμετωπίζετε τον Άγγελο του Θανάτου πρόσωπο με πρόσωπο, πείτε με τόλμη: “Θα γίνει το θέλημά σου , Πατέρα και Θεέ μου!”.

Άγιος Νικόλαος της Σερβίας


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!