«Κτίζουμε ναούς για να μετατρέψουμε την κόλαση σε παράδεισο!»

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ

Διδακτικό Ρωσικό ἀνέκδοτο ἀπό τόν γέροντα

Ὁ σύγχρονος Γέροντας καί ἱδρυτής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στό Ἔσσεξ Ἀγγλίας, Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ρωσικῆς καταγωγῆς εἶπε σέ ἕνα κληρικό πνευματικό του παιδί καθώς κοίταζαν ἕνα ναό πού εἶχε ἀρχίσει νά κτίζεται στούς χώρους τῆς Μονῆς:

«Εἶναι δύσκολο νά κτίζεις ναό σήμερα. Θά ξεσηκωθοῦν ὅλα τά δαιμόνια» καί συνέχισε μέ ἕνα ἀνέκδοτο πού εἶχε ἀκούσει στή Ρωσία:

«Κάποιος πῆγε στήν κόλαση ἀλλά ὅμως ἤθελε νά ὑπάρχει ἐκεῖ ναός γιά νά προσεύχεται.Παρά τήν ἁμαρτωλότητά του ἀγαποῦσε τόν Θεό καί ἤθελε νά προσεύχεται.

Ἄρχισε νά μετρᾶ τόν χῶρο γιά νά κάνει θεμέλια. Ἕνας διάβολος τόν ρώτησε τί κάνει;

Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Θέλω νά κτίσω ἱερό ναό γιά νά προσεύχομαι».

Ἀνησύχησε ὁ διάβολος γιατί δέν ἦταν δυνατόν νά κτιστεῖ ναός στήν κόλαση καί προσπάθησε νά τόν ἐμποδίσει. Δέν τό κατόρθωσε καί φώναξε καί ἄλλους δαίμονες.

Οὔτε αὐτοί μπόρεσαν. Τό ἀνέφεραν στόν ἀρχηγό τους. Καί τότε συγκεντρώθηκαν πολλοί δαίμονες καί τόν ἔβγαλαν ἔξω ἀπό τήν κόλαση γιά νά μήν κτίσει ναό».

Καί συνέχισε ὁ Γέροντας: «Ἔτσι καί ἐμεῖς κτίζουμε ναούς γιά νά μετατρέψουμε τήν κόλαση σέ παράδεισο καί ἐάν δέν τό κατορθώσουμε αὐτό τότε [τουλάχιστον] θά ἐπιτύχουμε νά μήν μᾶς δεχτεῖ ὁ διάβολος στήν κόλαση».


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!