Κυπριακά κάλαντα των Φώτων – Μιχάλης Τερλικκάς.

Κυπριακά κάλαντα των Φώτων -Μιχάλης Τερλικκάς

Κυπριακά κάλαντα των Φώτων -Μηχάλης Τερλικκάς Κυπριακό παραδοσιακό ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (διάλεκτος) Η απαγορευμένη γλώσσα


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!