Μάνα Κατσίφα στο μνημόσυνο: Πιάστε τα σπαθιά και τα ντουφέκια να ελευθερώσουμε την Βόρειο Ήπειρο.

Μητέρα Κωνσταντίνου Κατσίφα στὸ μνημόσυνο: «Πιάστε τὰ σπαθιὰ καὶ τὰ ντουφέκια νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Πρώτη ἐγὼ Τζαβέλαινα θὰ βγῶ στὰ βουνά»!

Ἡ μητέρα τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ἀφοῦ τελέστηκε σήμερα (26-10-19) στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνου τοῦ παιδιοῦ της ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα πρὶν ἕναν χρόνο ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ἔβγαλε πύρινο καρδιακὸ λόγο ἐνώπιον τῶν παρευρισκομένων.

Μίλησε γιὰ τὴν θυσία τοῦ παιδιοῦ της, καὶ κάλεσε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν ὥστε νὰ παραμείνει ὁ τόπος τῆς Βορείου Ἠπείρου Ἑλληνικός. Εἶπε ὅτι θὰ παραμείνουμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες. Διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὸν παράνομο ἀποκλεισμὸ ποὺ ἐπέβαλε ἡ Ἀλβανία στὰ σύνορα τῆς Κακαβιᾶς στοὺς χιλιάδες Ἕλληνες… πολίτες.

Βρωντοφώναξε ὅτι δὲν φοβᾶται κανέναν, «πιάστε τὰ σπαθιὰ καὶ τὰ ντουφέκια» σημείωσε, καὶ διεμήνυσε ὅτι ἡ ἴδια, πρώτη θὰ πάρει τὰ βουνὰ γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν Ἑλληνικὴ γῆ! Ἀθάνατος ὁ Κωνσταντῖνος!

Πηγή: https://choratouaxoritou.gr/


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!