Μεγάλοι Άγιοι θα ανατείλουν ξανά

Η Εκκλησία είναι ακατάπαυστη γεννήτρια Αγίων γι’ αυτό και μεγάλοι Άγιοι θα ανατείλουν ξανά και μάλιστα πολύ πιο δυναμικοί από τους παλαιούς.

Νέοι Άγιοι Αθανάσιοι, Αγίες Αικατερίνες, Άγιοι Γεώργιοι.

Τότε αρκετές προσωπικότητες θα αναβαθμιστούν και η καρδιά τους μέσα σε αυτό το τραγικό περιβάλλον του Αντιχρίστου θα ζει τα μεγαλεία της παρουσίας Του Θεού.

Όπως συνέβη και με τους Αποστόλους στην Πεντηκοστή.

Στον καιρό του Αντιχρίστου θα γίνει καινούργια Επιφοίτηση και θα πληρωθεί το λόγιον του Χριστού ότι «εκ των λίθων εγείρει τέκνα τω Αβραάμ ο Θεός». (Ματθ.γ΄9)

Θα εξοπλίσει ο Χριστός τους δικούς του ανθρώπους πριν τους αμολήσει εναντίον του Αντιχρίστου… (Η.Κ.)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!