Μέσα σε όλες τις αρετές ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να υπάρχει λίγο ή και πολύ κάποια νοθεία.

Είπε Μοναχός.
Τόσα χρόνια βρίσκομαι στην Μετάνοιά μου και έχουν περάσει απ’ έδώ αμέτρητοι προσκυνητές. Οι οποίοι από αυτούς ετερόδοξοι και αιρετικοί και ξέρετε τί διαπίστωσα; Όπως λέει και ό όσιος Ιωάννης ο Σινάίτης, αδύνατον των αδυνάτων να βρεθεί ταπείνωση σε αιρετικό.
Ζούνε μέσα στην πλάνα σκιά και τήν αρρωστημένη ατμόσφαιρα της υπερηφάνειας, γι’ αύτό και δεν μπορούν να γευτούν τη χαρά της ταπείνωσης. Δηλαδή μέσα στην άρση της αληθείας γίνεται και άρση της εν Χριστώ ταπεινώσεως. Ή εν Χριστώ αλήθεια συμβαδίζει με το εν Χριστώ ήθος.
Κάποιος, που δεν πιστεύει σωστά και ορθά, δεν μπορεί να αναπτύξει και τήν ανάλογη υγιή πνευματικότητα.

Έλεγε γέρων. Ότι καλό  και αν πράξουμε, πούμε ή συλλογιστούμε, όλα είναι δώρα του Θεού και όχι δικά μας κατορθώματα.

Έλεγε μοναχός: Προχωρήσαμε σήμερα σε πολλά πράγματα γνώσεις, διαβάσματα, έργα και διακονήματα, άλλα δεν διδαχθήκαμε την ευλάβεια και την ταπείνωση των παλαιοτέρων.

Είπε μοναχός:
Μέσα σε όλες τις αρετές ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να υπάρχει λίγο ή και πολύ κάποια νοθεία. Ακόμη και στην αγάπη! Λες ότι αγαπάς τον τάδε ή την τάδε, άλλα μέσα στην ψυχή σου μπορεί να κρύβονται συνάμα φίλαυτα και αμαρτωλά κίνητρα. ’Ή μπορεί να νηστεύεις ή να προσεύχεσαι αλλά παράλληλα να έχεις μες στην καρδιά σου κενοδοξία και ούτω καθεξής. Ή μόνη όμως αρετή πού είναι εκατό τοις εκατό γνήσια και δεν σπιλώνεται από τίποτα είναι ή ταπεινοφροσύνη. Όταν είσαι ταπεινός, είσαι ταπεινός και δεν χωρά μέσα σου τίποτα άλλο νοσηρό και σκοτεινό.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!