Μια κυρία ζήτησε την ευλογία για ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ.

Μια κυρία ζήτησε την ευλογία για ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ.

Στην Ιερουσαλήμ; Ρώτησε ο πατέρας. Ποια, παλιά ή νέα;

Στη Παλιά.

Πόσες Ιερουσαλήμ υπάρχουν; Τρεις.

Όχι, όχι δύο. Η μια είναι Παλαιά, στην Παλαιστίνη, η άλλη είναι Νέα, κοντά στη Μόσχα, και ποια είναι η τρίτη; Η Ουράνια Ιερουσαλήμ είναι στον ουρανό, και υπάρχει ακόμα μια τέταρτη αυτό στην καρδιά. Αυτήν την Ιερουσαλήμ πρέπει να βρούμε και να πάμε σε αυτήν. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!

Σεβάσμιος Βαρσανούφιος της Οπτίνας


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!