Μια μέρα όλα θα ξεσκεπαστούν και ο καθένας θα δώσει λόγο για τις πράξεις του

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΟΡΤΙΟΙ

π. Βασίλειος Βολουδάκης - Οι ομιλίες αναρτώνται στο https://www.ypakoh.gr (Κυριακή 12/12/2021, 12:30) Επιπλέον υλικό από το κανάλι @"Εκδόσεις Υπακοή".

Π. Βασίλειος Βολουδάκης


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!