Μήν λυπάστε όταν δίνετε. Θα σας έρθουν πίσω!

Παιδιά μου να αγαπάτε και να μάθετε να συγχωρνάτε!

Να δίνετε όταν έχετε, θα σας τα στέλνει ο Θεός διπλά και τριπλά. Δίνεις σε φτωχό, δανείζεις Θεό. Να μοιράζετε ότι έχετε!

Οι πλούσιοι πρέπει να δίνετε, γιατί τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλοι μας τα ίδια μέτρα γης θα πιάσουμε. Μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Μήν λυπάστε όταν δίνετε. Θα σας έρθουν πίσω!

Γέροντας Ευδόκιμος – Καθηγούμενος Ι.Μ.Παναχράντου Άνδρου.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!