Μόρφου Νεόφυτος, …εξορίστηκε γιατί μιλούσε και έλεγε την αλήθεια του Χριστού …

Μόρφου Νεόφυτος, Εξορίστηκε γιατί έλεγε την Αλήθεια !!!

Μόρφου Νεόφυτος, ...εξορίστηκε τρείς φορές γιατί μιλούσε και έλεγε την αλήθεια του Χριστού και αυτό δεν άρεσε αυτό στους εξουσιαστές της πολιτεία και της ιερ...

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Μόρφου Νεόφυτος, …εξορίστηκε τρείς φορές γιατί μιλούσε και έλεγε την αλήθεια του Χριστού και αυτό δεν άρεσε αυτό στους εξουσιαστές της πολιτεία και της ιεραρχίας …


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!