Μου αρκεί που σε βλέπω!

Ἀπό τό Γεροντικό

Τρεῖς πατέρες εἶχαν τή συνήθεια νά πηγαίνουν κάθε χρόνο στόν μακάριο Ἀντώνιο. Ἀπ’ αὐτούς οἱ δυό τοῦ ἔκαναν διάφορες ἐρωτήσεις γιά τούς λογισμούς καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Ὁ τρίτος ὅμως σώπαινε καί δέν ρωτοῦσε τίποτα. Ἀφοῦ λοιπόν ἦρθαν πολλές φορές καί ὁ ἀδελφός ἐκεῖνος ἔτσι πάντα σώπαινε, μή ρωτώντας τό παραμικρό, τοῦ λέει κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος:

– Μά τόσον καιρό ἔχεις πού ἔρχεσαι ἐδῶ, καί δέν μέ ρωτᾶς τίποτα; Ἐκεῖνος τότε ἀποκρίθηκε:

– Μοῦ φτάνει μόνο πού σέ βλέπω, πάτερ.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!