Να το μεταθέτουμε (Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)

Για ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας, χρειάζεται άσκηση, χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς τον Θεό.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!