Τέλειο!Τέλειο! ΘαυμάσιοΘαυμάσιο

Ο χαρακτήρας ορίζεται Σταυρικός (κατά το σχήμα του Σταυρού) ως εξής:

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Ο χαρακτήρας ορίζεται Σταυρικός (κατά το σχήμα του Σταυρού) ως εξής:
προς Βορράν από την εγκράτεια,
προς Νότον από την Εργατικότητα,
προς Ανατολάς από την Ακεραιότητα
και προς Δυσμάς από την Ευγένεια!

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!