Ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες.

Ο δειλός ο άνθρωπος, διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος, πάσχει κυρίως από δυο ψυχικές ασθένειες. Από ολιγοπιστία κι από φιλοσωματία.

Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στον Θεό κι είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν Εκείνος θα παραχωρήση.

Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνησή των κινδύνων γεννώνται η από μεγάλη πίστη στον Θεόν η από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραιτήτως η υπερηφάνεια, την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη.

Από το Γεροντικόν.
Επιλογή Κατερίνα Ανδρέου.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!