Ό Γέροντας μου είχε βάλει να κάνω κανόνα στο κελί μου

Γράφει ή μοναχή Νεκταρία (Κοντσέβιτς)

Ό Γέροντας μου είχε βάλει να κάνω κανόνα στο κελί μου να λέω 30 φορές «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με την αμαρτωλή», 10 φορές το «Ύπεραγία Θεοτόκε, σώσον με», 10 φορές το «Άγιε άγγελε φύλακα μου, πρέσβευε στον Θεό για μένα» και 10 φορές το «Άγιοι Πάντες πρεσβεύσατε υπέρ εμού».

Και πρόσθεσε: «Καθώς θα λες «Άγιοι Πάντες πρεσβεύσατε υπέρ εμού», όλοι οί Άγιοι στον Παράδεισο θα λένε «Κύριε ελεησόν» και θα είναι αυτό ένα κέρδος για σένα».

Τώρα κάθε φορά πού λέω «Άγιοι Πάντες πρεσβεύσατε υπέρ εμού», αναλογίζομαι πώς όλοι μαζί οί Άγιοι στον Παράδεισο γονατίζουν μπροστά στον θρόνο του Θεού και λένε «Κύριε ελεησόν».

Ευχαριστία, δοξολογία!


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!